Nabestaandenpensioen

Een nabestaandenpensioen is een pensioen voor je (ex-)partner of minderjarige kind. Het pensioen wordt uitbetaald na je overlijden.

In het kort

  • Een nabestaandenpensioen bestaat uit een partnerpensioen en een wezenpensioen.
  • Het partnerpensioen vervalt vaak bij ontslag, scheiding of intreden van de pensioenleeftijd
  • Je kan het partnerpensioen bij het bereiken van je pensioenleeftijd soms inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Of je kan een deel van je ouderdomspensioen inruilen voor een hoger partnerpensioen.
  • Het partnerpensioen bedraagt maximaal 50% van het salaris.
  • Het wezenpensioen wordt uitgekeerd aan kinderen tot de 18 of 21 jaar. Dit is een eenmalige uitkering van ongeveer 7% van het weggevallen salaris.
  • Je betaalt geen erfbelasting over het nabestaandenpensioen.

Heb jij een nabestaandenpensioen?

Bouw je geen nabestaandenpensioen op? Dan keert jouw werkgever ook geen pensioen uit na je overlijden. Bedenk dus goed of je partner of kinderen afhankelijk zouden zijn van dit pensioen na je overlijden. Het opbouwen van een pensioen regel je zelf met je werkgever.

Als je in loondienst bent, bouw je waarschijnlijk al een pensioen op bij je werkgever. Jouw pensioenregeling kent vaak ook een nabestaandenpensioen. Op mijnpensioenoverzicht.nl vind je een overzicht van de door jou opgebouwde pensioenen. Je kan hier inloggen met je DigiD.

Mijnpensioenoverzicht.nl wordt beheerd door de Stichting Pensioenregister (SPR). Dit is een onafhankelijke stichting en heeft als wettelijke taak om elke burger inzicht en overzicht te geven in zijn of haar pensioen.

Het nabestaandenpensioen bestaat uit een partnerpensioen en een wezenpensioen.

Partnerpensioen

Als jij een nabestaandenpensioen hebt opgebouwd, heeft jouw echtgenoot of geregistreerd partner recht op (een deel van) dit pensioen. Dit heet het partnerpensioen. Het pensioen kan een tijdelijke of levenslange uitkering zijn.

Pensioen op opbouwbasis

Het partnerpensioen kan op opbouwbasis of risicobasis zijn. Bij een opbouwbasis vul je het pensioen jaarlijks aan. Dit pensioen blijft altijd gereserveerd door je werkgever, totdat je daadwerkelijk met pensioen gaat.

Ben je in de tussentijd gescheiden? Dan krijgt je partner het pensioen dat is opgebouwd tot de dag dat jullie gescheiden zijn. Het overige deel van het pensioen gaat eventueel naar je huidige partner.

In de toekomst zal het pensioen op opbouwbasis verdwijnen, aldus de overheid.

Of op risicobasis?
Een partnerpensioen op risicobasis kan worden gezien als een soort risicopremie. Deze premie wordt betaald door je werkgever in de vorm van een pensioen. Bij het vaststellen van dit pensioen wordt gekeken naar het risico dat jij loopt op overlijden per periode. Overlijd je in die desbetreffende periode? Dan krijgt jouw partner het vastgestelde partnerpensioen uitbetaald.

Bij een risicobasis vervalt het pensioen bij jouw ontslag. Jouw werkgever betaalt dan als het ware geen risicopremie meer, dus ontvangt jouw partner geen partnerpensioen. Ook vervalt het pensioen na een scheiding of als je met pensioen gaat.

Hoeveel bedraagt het partnerpensioen?
Het partnerpensioen mag maximaal 50% van het salaris bedragen.

Geen recht op partnerpensioen
In een aantal gevallen heb je geen recht op een partnerpensioen. Als je goed op let, kan je in sommige gevallen toch nog een geldbedrag innen. Wij kristalliseren hier een aantal gevallen uit.

  • Heb je geen echtgenoot of geregistreerd partner, maar woon je wel samen? Dan kan het zijn dat jouw ongeregistreerde partner geen recht heeft op een partnerpensioen. Pensioenfondsen zijn doorgaans streng hierin en eisen dat een partner ofwel geregistreerd is, ofwel met jou gehuwd is. In sommige gevallen is het echter mogelijk om jouw ongeregistreerde partner voor je overlijden aan te melden voor een partnerpensioen.
  • Ben je alleenstaand? Dan heb je geen recht op een partnerpensioen. Ruil jouw partnerpensioen dan uit voor een hoger ouderdomspensioen. Het uitruilen kan alleen bij partnerpensioenen die na 1 januari 2002 zijn opgebouwd.
  • Overlijd je nadat je ouderdomspensioen is ingetreden?Een nabestaandenpensioen vervalt vaak als je met ouderdomspensioen gaat. Je nabestaandenpensioen gaat dan als het ware verloren. Soms is het echter mogelijk om dit partnerpensioen in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen óf het partnerpensioen te behouden door genoegen te nemen met een lager ouderdomspensioen. Check dit bij jouw pensioenverzekeraar. Deze wetgeving gaat overigens veranderen, zie de website van de Rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/toekomst-pensioenstelsel/beter-nabestaandenpensioen

Wezenpensioen
Het wezenpensioen hoort ook bij het nabestaandenpensioen. Je kind, stief- of pleegkind heeft hier vaak recht op als je komt te overlijden. In de meeste gevallen vervalt het recht als zij de leeftijd van 18 of 21 al hebben bereikt. De exacte voorwaarden voor dit pensioen verschillen per pensioenregeling. Het wezenpensioen is een eenmalige uitkering.

Op het moment wordt gewerkt aan een wettelijk vastgestelde leeftijd waarop het recht op een wezenpensioen eindigt. Deze leeftijd wordt 25 jaar. Alle pensioenverzekeraars moeten deze eindleeftijd aanhouden als de nieuwe wet ingaat.

Hoeveel krijgt jouw kind?
Op het moment krijgt jouw kind na je overlijden ongeveer 7% van het weggevallen salaris uitgekeerd. In de toekomst wordt een wettelijk maximumbedrag vastgesteld. Dit wordt 20% van het weggevallen salaris.

Wat deze wetswijzigingen gaan betekenen voor een al bestaand wezenpensioen is nog niet duidelijk. Op het moment is de overheid hierover in overleg met meerdere partijen.

Erfbelasting
Over het nabestaandenpensioen betaal je geen erfbelasting. Het totale bedrag waarvoor jij bent vrijgesteld van erfbelasting wordt hierdoor wel verlaagd.

Gerelateerde artikelen

We hebben nog geen gerelateerde artikelen maar zullen deze toevoegen wanneer ze verschijnen.

ⓘ Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen, opmerkingen of verbeteringen? Laat het ons graag weten via deze pagina.

Relevante links

Advies nodig?

Spreek met een specialist

Vul hieronder je gegevens in, dan belt iemand van het Vivamori team je gratis en vrijblijvend op om je vraag door te nemen en de adviesmogelijkheden aan te bieden.

Het gebouw waar Vivamori in gevestigd is
Het Vivamori kantoor in Amsterdam