Disclaimer

Wij proberen de informatie op onze website zo correct, volledig en onafhankelijk mogelijk te houden. Ondanks dat onze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan het voorkomen dat dit niet lukt. Houd hier rekening mee.

Actualiteit
We proberen de informatie op onze website zo actueel mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat informatie verouderd is. Houd hier rekening mee.

Adviseurs
We zijn adviseurs. We proberen u de beste adviezen te geven om de zaken rondom uw overlijden zo gemakkelijk mogelijk te maken. We zijn echter geen notaris, advocatenkantoor, zorgverzekeraar, e.d., daarvoor verwijzen we u door naar de specialisten.

Algemeenheid van informatie
Voor een juiste beoordeling van een specifieke situatie is het altijd noodzakelijk details van je persoonlijke situatie te onderkennen. Alleen dan kan een juiste beoordeling worden gemaakt. De informatie op onze website is van algemene aard. Houd hier rekening mee.

Links naar andere websites
Op deze website vindt u hyperlinks naar de websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen op deze website zijn beschermd door het auteursrecht en tevens andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat de informatie behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, niet mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of op dergelijke manier openbaar mag worden gemaakt, voordat wij daar schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Je kan dit aanvragen via contact@vivamori.nl